ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 31 พฤษภาคม  2560 สนพ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประสงค์ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 14 คน ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

รวมผู้ผ่านการประเมิน...14....คน รวมจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารทั้งสิ้น...427...คน


ว้นที่ข่าว : 1/6/2560 10:45:26
ส่งต่อให้เพื่อน