ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

24 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้


ว้นที่ข่าว : 30/5/2560 15:33:26
ส่งต่อให้เพื่อน