ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ มาตรา 26/4(2)หน่วยงานของรัฐ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ มาตรา 26/4(2)หน่วยงานของรัฐ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ผ่านการประเมินทั้งหมด 20 คน พร้อมรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ มาตรา 26/4(2) หน่วยงานของรัฐ วิทยาลัยเทคนิคน่าน


ว้นที่ข่าว : 29/5/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน