ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ผ่านการประเมินทั้งหมด 8 คน พร้อมรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ อาคารฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 29/5/2560 14:33:14
ส่งต่อให้เพื่อน