ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟฟ้าฯต่อเนื่อง

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟฟ้าฯต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สนพ.นบ. จำนวน 18 คน


ว้นที่ข่าว : 29/5/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน