ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สนพ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับประเมินทั้งสิ้น ๑๕ คน


ว้นที่ข่าว : 26/5/2560 14:12:20
ส่งต่อให้เพื่อน