ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สนพ.นบ. จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 26/5/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน