ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประเมินวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 22/5/2560 10:50:07
ส่งต่อให้เพื่อน