หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ควงยักษ์ใหญ่ไอที พัฒนากำลังคนมุ่งสังคมดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ก.แรงงาน ควงยักษ์ใหญ่ไอที พัฒนากำลังคนมุ่งสังคมดิจิทัล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากการเป็นประธานแถลงข่าวดังกล่าวว่า การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลโดยตรงต่อการเติบโต        ของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทย คือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงมุ่งเน้นพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ           กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยรูปแบบการฝึกอบรมมีทั้งแบบห้องเรียน ออนไลน์แบบถ่ายทอดสด และแบบผสมผสานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ให้แก่กำลังแรงงานและประชาชนทั่วประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางประชารัฐแล้ว ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แนวทางความร่วมมือ ดังนี้                          (1) บริษัทสนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคใหม่ ทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจยุคใหม่ โดยมอบหลักสูตรทักษะเชิงดิจิทัลภาษาไทยกว่า 51 เรื่องแก่กพร.          ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแล้วจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ Digital Literacy, Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Platform, Power BI และ Microsoft PowerPoint สามารถเข้าถึงหลักสูตรเหล่านี้ได้ที่ www.dsd.go.th       เลือกหัวข้อ “ฝึกทักษะออนไลน์ Online Training” และในอนาคตบริษัทจะสนับสนันหลักสูตรการเรียนรู้        ด้านเทคโนโลยีเชิงลึกที่เป็นภาษาอังกฤษจาก Microsoft Learn อีกกว่า 200 โมดูล เพื่อยกระดับทักษะและความรู้ของแรงงานไทยต่อไป (2) พัฒนาทักษะการใช้งาน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” (Microsoft Teams) ให้แก่บุคลากรฝึกของกพร. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และนำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลการฝึกให้แก่แรงงานและประชานทั่วไป

“ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้แรงงานและประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล และมีผลต่อเนื่องในการพัฒนาประทศให้มีความเข้มแข็งมากอย่างขึ้น” อธิบดีกพร. กล่าว


ว้นที่ข่าว : 24/03/2564
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,703,763 คน