หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน จับมือกรมศิลปากร พัฒนาช่างฝีมือ อนุรักษ์โบราณสถาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ก.แรงงาน จับมือกรมศิลปากร พัฒนาช่างฝีมือ อนุรักษ์โบราณสถาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี         จ.ปทุมธานี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร     ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศ โดยมี นางสาว              จิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายสตวัน ฮ่มซ้าย รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นพยานในการลงนาม พร้อมร่วมเปิดงานปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย โดยมีทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบจากบริษัทและสถาบันต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 60 คน ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าแข่งขันเพื่อรับโล่พระราชทาน ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในเดือนมกราคม ปี 2564

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย            หลังจากการลงนามและเปิดงานแข่งขันดังกล่าวว่า ปัจจุบันสมบัติของชาติที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุต้องเผชิญกับปัญหาชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ประกอบกับประเทศไทยยังขาดแคลนช่างอนุรักษ์    ที่มีฝีมือเข้าใจถึงกระบวนการแบบโบราณและวัสดุแบบเก่า ทำให้การซ่อมแซมฟื้นฟูอนุรักษ์ดำเนินการได้ยากยิ่ง กพร. กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศ เพื่อสร้างช่างอนุรักษ์ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอนุรักษ์ และมีทักษะฝีมือในงานช่างศิลป์ระดับสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน เมืองโบราณ อาคารประวัติศาสตร์ทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประเภทไม้ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ         สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 โดยมีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประเภทไม้ ฝึกออกสำรวจและบันทึกสภาพโบราณสถานก่อนการอนุรักษ์ ประเมินความเสียหายและการวางแผน พัฒนาทักษะ     และเทคนิคการอนุรักษ์เชิงป้องกันและบำรุงรักษา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 20 คน และเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือเพิ่มขึ้นร่วมกันพัฒนาวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างฝีมือ จัดทำหลักสูตร           การฝึกอบรมช่างอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ อาทิ ช่างอิฐและปูน ช่างไม้ ช่างเขียนแบบงานอนุรักษ์ สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ช่างฝีมือและความมั่นคงทางอาชีพ     รวมถึงเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารประวัติศาสตร์ ให้ดำรงคงอยู่กับประเทศไทยไปอีกยาวนาน ส่งต่อประวัติศาสตร์ไปยังรุ่นลูกหลาน และขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอีกด้วย” อธิบดีกพร. กล่าว

 

ด้านนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เสริมว่า ต้องขอบคุณทางองค์การยูเนสโกที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์  ของไทย ส่วนการแข่งขันเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการรวบรวมผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามาทำงานในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้มากขึ้น

 


ว้นที่ข่าว : 07/11/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,614,455 คน