หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

รมช.แรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ 322 คน  ยัน!! ส่งมอบแรงงาน ป.ตรี มีคุณภาพให้แก่สปก. การันตรีฝึกจบมีงานรองรับ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 10 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 322 คน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และผู้บริหารกพร. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกลไกที่ส่งผ่านมูลค่าของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้รับหรือผู้บริโภค ดังนั้น ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ต้องอาศัยการดำเนินการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการทำงานจริง สามารถทำงานได้ทันที และการันตีการมีงานทำ ผู้ประกอบกิจการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรม โมเดลความร่วมมือนี้ จะมีส่วนทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทำ มีรายได้ สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาผู้จบปริญญาตรีตกงานได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นต้นแบบในการนำไปปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะฝีมือที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการ และส่งผลถึงภาพรวมการผลิตแรงงานคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กพร.ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงานและมีความประสงค์ต้องการทำงานด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาทักษะและคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงาน และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำภายหลังจบการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค  ซึ่งในปีนี้ (2563) มีผู้ผ่านการอบรมรวม 322 คน โดยบริษัทในเครือของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) รับเข้าทำงานแล้ว 57 คน อีก 47 คนอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์รับเข้าทำงานเพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และอีก 218 คนส่งมอบให้แก่สถานประกอบกิจการรับเข้าฝึกงาน(ฝึกภาคปฏิบัติ) ระยะเวลา 2 เดือน และจากสถิติที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการฝึกทุกคนมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์


ว้นที่ข่าว : 10/09/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,582,728 คน