หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน จับมือกปภ. เทรนช่างเชื่อมท่อเหล็ก สร้างระบบประปาบริการน้ำสะอาดสู่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ก.แรงงาน จับมือกปภ. เทรนช่างเชื่อมท่อเหล็ก สร้างระบบประปาบริการน้ำสะอาดสู่ประชาชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกพร. กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการสูญเสียน้ำจากการจ่ายน้ำในระบบประปา โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการหลุดของรอยเชื่อมต่อ        ท่อประปา ทำให้สูญเสียน้ำสะอาดโดยเปล่าประโยชน์ มีสิ่งสกปรกเล็ดลอดเข้าไปในเส้นท่อประปา และที่สำคัญทำให้ประชาชนต้องขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในช่วงระหว่างที่ทำการซ่อมแซม กพร. จึงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบประปาในส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาช่างฝีมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ได้ทราบว่ากปภ.มีนโยบายและกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง                     ให้ช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อเหล็กและช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อ HDPE จะต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกพร. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการประปาที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 120 คน ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้ควบคุมงานเชื่อมท่อ HDPE และการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา (VT) ทั้งสองหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง จะมีการฝึกนำร่องสาขาผู้ควบคุมงานเชื่อมท่อ HDPE จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ที่การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

และจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างของบริษัทที่รับงานจากกปภ. และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน ในหลักสูตรการเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และ PVC ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 3 แห่ง ได้แก่ สพร. 1 สมุทรปราการ                        สพร. 5 นครราชสีมา และสนพ. สมุทรสาคร โดยมีบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต        และจำหน่ายชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ชั้นนำของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม          ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติในสาขาดังกล่าว  ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการฝึกอบรม 817 คน

“ท่อ HDPE เป็นที่นิยมในงานด้านประปา เนื่องจากผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง       เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ตัวเนื้อพลาสติกมีความลื่นและมัน ทำให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านท่อได้สะดวก การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจำเป็นต้องอาศัยช่างที่มีทักษะและความชำนาญ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ในการผลิตกำลังคนตรงตามเป้าหมาย และยังเป็นการช่วยยกระดับบริการด้านประปา ผลิตและบริการ        น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน” อธิบดีกพร. กล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,538,192 คน