หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

25 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมผู้บริหารกรม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,538,192 คน