หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตู้แรงงานปันสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

(13 พ.ค. 63) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัชเบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,503,392 คน