หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

(16 มี.ค. 63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับพ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นหน่วยงานนำร่อง 1 ใน 10 หน่วยงานราชการ ในการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 16/03/2563
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,455,063 คน