หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาจัดทำ Functional Map สำหรับ 3 กลุ่มเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ EEC

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Functional Map สำหรับ 3 กลุ่มเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยวัตถุประสงค์สัมมนาในครั้งนี้ต้องการจัดทำโครงสร้าง Functional Map ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมจากภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,542,238 คน