หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เข้าพบหารือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หม่อราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และคณะ ที่ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอหารือการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,403,316 คน