หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,340,074 คน