หน้าแรก > ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
 
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม  พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในพื้นที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท วังมะนาวเกษรภัณฑ์ จำกัด บริษัท คิ้วเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ฉอยชิว จำกัด  เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ ให้ความรู้สถานประกอบกิจการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป


ว้นที่ข่าว : 04/06/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,647,657 คน