หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สพร. 10 ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง รับสมัครผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวภูมิภาค

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง (สพร.10ลำปาง) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง รับสมัครผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างไฟฟ้าทั่วไปที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คน ฟรี! ตลอดโครงการ ฝึกอบรม วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2562 และประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/gxBXXM9Aj0ceGhCD3


ว้นที่ข่าว : 08/05/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,307,304 คน