หน้าแรก > ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
 
สนพ.สกลนคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

                วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนพ.สกลนคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้สมัครขอเข้าประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 10 คน ณ สนพ.สกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,647,664 คน