หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพร.2สุพรรณบุรี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ใน 3 สาขา คือ 1. สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 ฝึกตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 31 คน 2. สาขาการพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ฝึกตามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท นิปปอน เพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 31 คน 3. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ฝึกตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 38 คน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมควรพัฒนาตนเองให้ต่อเทคโนโลยี และต้องหาประสบการณ์การทำงานหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีทักษะฝีมือที่หลากหลายด้าน เพิ่มโอกาสในการหางาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

 

 


ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,248,404 คน