หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 2 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ทักษะและความถนัด ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระองค์เอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียง และคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 02/03/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,248,453 คน