หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี จัดฝึกอบรมผู้สูงอายุ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

(7 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ปิดการฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ สาขาการทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันร้อน ลูกประคบ หลักสูตร 18 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ โรงเรียน ตาดีกาบ้านคางา ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และได้ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ สาขาการเย็บกระเป๋าด้วยเศษผ้า หลักสูตร 18 ชั่วโมง จำนวน 22 คน ณ อาคารบ้านริมคลอง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

 


ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,263,765 คน