หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

21 ธันวาคม 2561) นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 ชุด มูลค่า 1.2 ล้านบาท จากนางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปใช้จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอีมิเน้นท์” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต รองรับการจัดฝึกอบรมละทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ป้อนสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 


ว้นที่ข่าว : 21/12/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,287,822 คน