หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศึกษาดูงานที่สถาบัน AHRDA

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

17 ธันวาคม 2561 นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Patrick Omutia Special Secretary, Intergovernmental Budget and Economic Council และคณะ รวมถึงผู้แทนระดับสูงองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency--JICA) ประจำสาธารณรัฐเคนยา จำนวน 8 คน ที่ได้ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และหารือในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน AHRDA ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,287,830 คน