หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมกับญี่ปุ่นพัฒนารูปแบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประชุมหารือกับ Mr. Kamae Kenichi ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารสุข  แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทย และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC รวมถึงทางญี่ปุ่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติในปี 2023 ด้วย ทั้งนี้ Mr. Kamae Kenichi และคณะ ยังได้เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ในการศึกษาการจัดทำวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC ระดับ 2 โดยนำรูปแบบของประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสานกับรูปแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 14/12/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,287,829 คน