หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ  เยี่ยมชมศึกษาดูงานของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการด้านผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน มีพนักงานประจำอยู่ที่โรงงาน จำนวน 7,600 คน พร้อมกับการหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนบริษัท นิคมอุตสาหกรรมบางปู  อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานในสาขานี้ รวมถึงพัฒนาครูฝึกของกพร.ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,532,634 คน