หน้าแรก > ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานบริษัท จำนวน 20 คน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 25/10/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,514,848 คน