หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
คณะแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมชมการฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดสระแก้ว

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...
...
...
 
( 6 กรกฎาคม 2561) คณะแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ นายกสมาคม แม่บ้านมหาดไทยซึ่งเดินทางมาประชุมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำสมุนไพร  ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 จำนวน 125 คน ณ หอประชุมอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิ์ศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางนฤมล พนาสนต์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว นายอารยัน ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระ ยา ร่วมนำคณะฯ ชมการฝึก และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ว้นที่ข่าว : 06/07/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,230,360 คน