หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.นนทบุรี หนุนภาคเอกชนปั้นช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) เผยว่า ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 สนพ.นบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1ให้แก่บุคลากรของบริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด จำนวน 10 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ และหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินความรู้ความสามารถ ที่จะประกาศสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเพิ่มเติม ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย


ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,244,833 คน