หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
"สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รุกฝึกการจัดการโรงแรมและการสร้างเว็บไซต์ ให้กับครู อาจารย์ จากสปป.ลาว"

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

(24 เมษายน 2561) นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การบริการในโรงแรม และ สาขา การสร้างเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเป็นผู้ดำเนินการ ผู้เข้าฝึกอบรม เป็นบุคลากร หัวหน้างาน ครูฝึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จากแขวงอุดมไซ และแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว จำนวน 42 คน และกลุ่มสถานประกอบการไทย จำนวน 11 คน เพื่อเสริมทักษะและสร้างครูฝึกให้สามารถกลับไปถ่ายทอดทักษะฝีมือที่ได้รับแก่บุคลากรในหน่วยงานของตน ฝึกระหว่างวันที่  23-27 เมษายน 2561 ณ สถาบันฯนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,168,469 คน