หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันนี้ (1 เมษายน 2561) ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน มีเยาวชนเข้าร่วมปฐมนิเทศเกือบ 600 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายในงานว่าจากการที่กระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับสถาบันศึกษา ภาคเอกชน และผู้ปกครอง จัดให้มีกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน มีทักษะชีวิต เรียนรู้ ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย มีรายได้ระหว่างการเรียน รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จะสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นั้น กพร. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน จึงร่วมกับภาคเอกชน ดำเนิน “โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน”

          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ยุวแรงงานก่อนเข้าทำงานจริงให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลิกภาพในการทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดี มีจิตบริการ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และสร้างแรงงานบันดาลใจก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมของโครงการจะประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน บรรยายเรื่อง การสร้างแรงงานบันดาลใจในการทำงาน  กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างทีมงาน สาธิตอาชีพอิสระ เช่น การชงกาแฟ ศิลปะการแต่งหน้ากาแฟ (ลาเต้อาร์ท) เป็นต้น

          “ซึ่งมียุวแรงงานเข้าร่วมปฐมนิเทศจำนวน 580 คน มีช่วงอายุระหว่าง 17-20 ปี โดยเพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 และกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.และปวส. ซึ่งมาจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 34 จังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พิษณุโลก พะเยา น่าน เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี จะเข้าทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี และเมืองพัทยา โดยแบ่งประเภทของงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มงานบริการร้านอาหาร เช่น เดอะพิซซ่าคอมพานี สเว็นเซ่น แดรีควีน เบอเกอร์คิง ไทยเอ็กเพรส และกลุ่มงานโรงแรม จะเข้าทำงานในแผนกบัญชีให้กับบริษัทกลุ่มโรงแรมไมเนอร์ เช่น โรงแรมอนันตารา โรงแรมอวานี่ และเครือไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล” รมว.แรงงาน กล่าว

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,664 คน