หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
"แข่งเดือด ชิโน - ไทย"

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...
...
...
...
 
30 มีนาคม 2561 นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรบุรี) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯและ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิด "การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1" Stecon Skills Competition 2018 สาขาอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ให้กับพนักงานของบริษัทฯจำนวน ๘ สาขา ดังนี้ 
1. สาขาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
2.สาขาช่างฟ้าเพดาน
3.สาขาช่างปูกระเบื้อง
4.สาขาช่างสุขภัณฑ์
5.สาขาช่างปรับบานและติดตั้งประตูหน้าต่าง
6.สาขาช่างก่ออิฐ 
7.สาขาช่างฉาบปูน
8.สาขาช่างไฟฟ้า 
โดย ในการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรบุรี) และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) ร่วม เป็นคณะกรรมการตัดสิน 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ชิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหากัด) 
 

ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,664 คน