หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน จับมือเอกชน พัฒนาฝีมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก “โปรทรัค” ในปี 2561 จำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศ

(วันที่ 16 มีนาคม 2561) ณ ศูนย์บริการ “โปรทรัค” อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พลตำรวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นายตฤณ  ศิริจารุวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก พร้อมเปิดศูนย์บริการโปรทรัค สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการ

         พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เปิดเผยว่าในปัจจุบันรถบรรทุกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การค้าตามแนวชายแดน และยิ่งต้องใช้มากขึ้นเมื่อรัฐบาลมีโครงการเมกะโปรเจ็กมากมายในการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับรถบรรทุกมีขนาดใหญ่ มีกลไกซับซ้อนกว่ารถทั่วไป ทำให้ตลาดต้องการช่างฝีมือในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) กระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย

         นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. จึงได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับบริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเปิดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ Protruck ในการพัฒนาช่างในศูนย์บริการและคนทำงานให้มีทักษะสูงได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวทางความร่วมมือจะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมรมการบำรุงรักษารถบรรทุกประจำศูนย์บริการ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ งานซ่อมบำรุงระบบส่วนหัวของรถบรรทุก การบำรุงรักษาตัวถังชุดไฮดรอลิค-ชุดช่วงล่างรถบรรทุก การบำรุงรักษายางและช่วงล่างส่วนหัวรถบรรทุก และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศรถบรรทุก มีแผนการฝึกอบรมใน 18 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครสวรรค์ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สมุทรสงคราม นครปฐม ลำปาง ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เชียงราย มุกดาหาร สุรินทร์ และเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยช่างของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก Protruck ผู้จบการศึกษาระดับปวช.สาขาช่างยนต์ และผู้ผ่านการฝึกอบรมกับกพร. ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างยนต์

            ซึ่งขณะนี้บริษัทมีความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้จัดการศูนย์บริการ หัวหน้าช่างยนต์ ช่างยนต์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ รวมจำนวน 290 อัตรา ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสาขาช่างยนต์หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จากกพร.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน นอกจากนี้ร่วมกันพัฒนาครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำลังแรงงาน จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก โดยสามารถนำมาตรฐานไปใช้ในการทดสอบช่างและพนักงาน ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งด้วย

         ด้านนายตฤณ ศิริจารุวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมือ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความชำนาญ รวมถึงการได้เรียนรู้
ในการปฏิบัติงานจริง ไปต่อยอดการทำงาน เพื่อให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ หวังว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มปริมาณแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้านยานยนต์เข้าสู่ตลาด เพื่อรองรับการค้าการลงทุนและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน”


 


ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,667 คน