หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนพ.ร้อยเอ็ด

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

(วันที่ 5 มีนาคม 2561) นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำ ปีงบประมาณ 2561 ของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด (สนพ.ร้อยเอ็ด) โดยเน้นการดำเนินการตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/กระทรวงแรงงาน  ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด (สนพ.ร้อยเอ็ด)


ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,663 คน