หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.ระนอง เข้าให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข่าวภูมิภาค

...
...
สนพ.ระนอง เข้าให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองเข้าให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มกำแพงเพชร ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงาน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มกำแพงเพชร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,171,327 คน