หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร.เร่งฝึกทักษะแรงงานใหม่ ป้อนตลาด EEC ได้มาตรฐานพร้อมทำงาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการแรงงานระดับวิศวกรกลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงกลุ่มแรงงานฝีมือช่างพื้นฐาน ซึ่งแรงงานในเขตภาคอีสานส่วนใหญ่ ที่มีทักษะฝีมือสามารถไปประกอบอาชีพหรือสมัครเข้าทำงานในจังหวัดเขตนิคมอุตสาหกรรมเขต EEC ได้ อีกทั้งแรงงานได้ค่าตอบแทนสูง การพัฒนาทักษะแรงงานในเขตภาคอีสานจึงเป็นการช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานของ EEC ได้อีกทางหนึ่ง

นายสุทธิ กล่าวว่า กพร.ได้เปิดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานที่ กพร.ซึ่งมีระยะเวลาการฝึก 2–4 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ 1–2 เดือน เพื่อฝึกประสบการณ์จริง และในปี 61 กพร.มีเป้าหมายดำเนินการ 13,304 คน ฝึกจบแล้ว 619 คน และอยู่ระหว่างฝึกอบรมอีกส่วนหนึ่ง สำหรับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 5 สาขาได้แก่ 1. ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ และ 3. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจบการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 4. ผู้ประกอบอาหารไทย 5. ช่างแต่งผมสตรี จบการศึกษาไม่น้อยกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://th-th.facebook.com/UISD18/ หรือโทร. 042-341629-30 และเว็บไซต์ของ กพร. ที่ www.dsd.go.th นอกจากนี้หากผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ยังสามารถฝึกอาชีพด้วยตนเองผ่านออนไลน์ เพียงเข้าเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th แล้วคลิกเลือก It’s your choice “คุณเลือกได้” ซึ่งบรรจุเนื้อหาการเรียนถึง 13 สาขา 128 ชุด ตั้งแต่ด้านช่าง งานด้านบริการ ด้านภาษาสามารถเลือกสาขาอาชีพที่สนใจ


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,171,330 คน