หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เตรียมการเเข่งขันฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

(28 พ.ย 60) กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดการเเข่งขันฝีมือเเรงงานในระดับชาติ ระดับภูมิภาค เเละระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นการจัดการเเข่งขันฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2561 จำนวน 28 สาขา ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค เพื่อสรรหาเเละคัดเลือกเยาวชนเข้าเเข่งขันในระดับอาเซียน เเละระดับนานาชาติต่อไป 
ซึ่งการดำเนินนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน โดยเฉพาะด้านเทคนิคในการจัดการเเข่งขันฯ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุมิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้รูปเเบบ เนื้อหา นวัตกรรม เเละเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลจากการเเข่งขันนานาชาติครั้งล่าสุดมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนด
สำนักพัฒนามาตรฐานเเละทดสอบฝีมือเเรงงาน โดยนางสาววรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานเเละทดสอบฝีมือเเรงงาน จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการเเข่งขันฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน ร่วมด้วยนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายละเอียดทางเทคนิค อาทิ ข้อสอบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์การให้คะเเนน รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการสัมมนาได้จัดเเบ่งกลุ่มตามสาขา 28 สาขา (เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เเละเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน รวม 240 คน ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,094,341 คน