หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.กระบี่ เร่งพัฒนาแรงงานด้านโซล่าเซลล์ รองรับพลังงานทดแทนในอนาคต

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ (สนพ.กระบี่)  ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและบริษัทเสียดายแดด(กระบี่) จำกัด ดำเนินโครงการฝึกอบรมร่วมกัน ในการพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 60 คน เพื่อนำระบบโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวชุมชน แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพงศ์ ประธีปคุณ ที่ปรึกษาบริษัท อี ซี เอ็ม คอนเซ้าแทนต์ และที่ปรึกษาด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ 


ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,112,966 คน