หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร. จับมือ 13 หน่วย ตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ สู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

อธิบดีกพร. ขานรับนโยบายปลัดก.แรงงาน หลังตรวจเยี่ยมความพร้อม รับ EEC จับมือ 13 หน่วยงานตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ ติดตั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฮเทค จุคนสัมมนากว่า 300 คน คาดปลายปี 61 พร้อมให้บริการ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามนโยบายของนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนและกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายพัฒนาคนทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเขต 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้กพร. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 แห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) ที่ดำเนินการโดยบริษัท เครือสุมิพล จำกัด จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เครือข่ายภาคเอกชนนำเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาติดตั้งในศูนย์ฯ และสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม มีห้องฝึกอบรมสัมมนาพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รองรับจำนวนคนได้ 300 คน จะเปิดบริการในช่วงปลายปี 2561

นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่ากพร. จะให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงภายในศูนย์ฯ หลักสูตรที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร. 3 ชลบุรี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง (สพร. 17 ระยอง) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา (สนพ.ฉะเชิงเทรา) ดำเนินการฝึกอบรมอาทิ ด้านโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เช่น การขับรถโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การเชื่อมไฟฟ้า การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor เป็นต้น และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการฝึกอบรมภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เป็นหลักสูตรด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและ STEM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดที่จัดอบรมด้วย เป็นการยกระดับฝีมือให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง

“สำหรับขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆ จะมีการประสานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม วิทยากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล และทรัพยากรที่นำไปสู่การจัดฝึกอบรมพัฒนาคนทำงาน ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาปวช. ปวส. การฝึกอบรมจะต้องมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงภาคการศึกษาให้มากที่สุด จะมีการกำหนดแนวทางการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย

 


ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,112,943 คน