หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร.ประกันคุณภาพสุ่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

          (23 พ.ย. 60) กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน มุ่งมั่นให้การดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งในด้านการฝึกอบรมเเละการทดสอบมาตรฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือ แรงงานให้ครอบคลุมทั้งระบบ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จึงได้ร่วมกับที่ปรึกษา ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันพักรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) ดำเนินการจัดทำคู่มือคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการบริหารคุณภาพในระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 นั้น เป็นมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ระบบการรับรองบุคลากรทั่วโลกมีความสอดคล้องกัน
         

          สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางสาววรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ สำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพีธีเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยวิทยากรจากอุตสาหกรรมสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,112,968 คน