หน้าแรก > ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
 
ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันที่ 14 พฤศจิกายน60 ฝ่ายประเมินและความรู้ความสามารถจัดประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือ    แรงงานแม่ฮ่องสอน                                                                                                         โดย นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ                         รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน                         เข้าร่วมสังเหตุการณ์


ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,647,680 คน