หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.ตาก สร้างพนักงานนวดไทย

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก (สนพ.ตาก) ดำเนินการกิจกรรม  เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ด้านการท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 150 ชั่วโมง) ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

 


ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,095,871 คน