หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สพร.19 เชียงใหม่ จับมือ บ.เอบีบี ฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19เชียงใหม่) เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท เอบีบี จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้เทคนิคและฝึกการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟรั่ว (RCCB) เซอร์กิตเบรคเกอร์ (MCB) และอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (Serge Protection) ทั้งนี้เพื่อให้ช่างไฟฟ้าที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้ ทักษะ ที่ถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ทั้งยังสามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่อาจเกิดอันตรายต่อสาธารณะหากผู้นั้นไม่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในสาขานั้น (ช่างไฟฟ้า) ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับใบรับรองผ่านการประเมินฯ จึงจะสามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ โดยในการอบรมครั้งนี้มีช่างไฟฟ้าสนใจเข้าร่วมเข้าฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 101 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


ว้นที่ข่าว : 07/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,092,551 คน