หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้ว ยกระดับช่างแอร์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว (สนพ.สระแก้ว) เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ระยะเวลาการฝึกอบรม30 ชั่วโมง)ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 31/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,095,464 คน