หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

(31 ตุลาคม 2560) นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาตาม “โครงการพัฒนาระบบฝึกและชุดฝึกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Workforce Skill Training System)” มีการสัมมนาชี้แจงระบบการฝึกอบรมตามความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และการใช้ชุดการฝึก ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะมีการชี้แจงด้วยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 31/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,092,555 คน