หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ สร้างช่างไฟฟ้าประจำชุมชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (สนพ.แพร่) ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อไว้บริการประชาชนและชุมในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 27/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,117,501 คน