หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รมว.แรงงาน เผย เยาวชนไทย ฟิตพร้อมแข่งขันฝีมือนานาชาติ อาบูดาบี หวังกว่า 5 เหรียญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World Skills Abu Dhabi 2017) จำนวน 26 คนใน 24 สาขา หวังคว้าเหรียญมากกว่า 5 เหรียญ พร้อมออกเดินทาง 11 ตุลาคม นี้

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทว่าศักยภาพเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นช้างเผือกของเยาวชนไทย ที่จะพร้อมจะแสดงศักยภาพให้นานาชาติได้ประจักษ์ จากที่เคยประสบความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และอาเซียน กอปรจากที่ได้เยี่ยมชมการเก็บตัวฝึกซ้อมได้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้ทุ่มแรงกายและแรงใจ เพื่อให้เกิดความชำนาญและความพร้อมในการแข่งขัน จึงเชื่อเยาวชนเหล่านี้จะพานำความภาคภูมิใจกลับมายังประเทศให้ชาวไทยได้ชื่นชม และการแข่งขันนานาชาติครั้งนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับเยาวชนต่างประเทศ จึงอยากให้เยาวชนใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะฝีมือและองค์ความรู้ เพื่อนำกลับมาถ่ายทดให้บุคคลอื่นเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานพร้อมจะดูแลเยาวชนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย โดยเยาวชน มีกำหนดที่จะเดินทางไปกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ และจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อรับพรก่อนเดินทางในวันพรุ่งนี้ (10 ตุลาคม 2560) เยาวชนทั้ง 26 คน

 พลเอก ศิริชัย กล่าวต่อไปว่าสำหรับเยาวชนถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะสูง สำหรับผู้ที่ยังศึกษาอยู่เมื่อจบแล้วจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการทำงานด้วย ดังนั้น จึงมีสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจติดต่อจองตัวรับเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว สำหรับผู้ที่พร้อมเข้าทำงาน หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นบริษัทและหน่วยงานภาครัฐยินดีรับเข้าทำงานทันที อาทิ นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน (21 ปี) แข่งขันในสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ได้รับการติดต่อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าทำงานในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง นายชโลทร ชูแสง (21 ปี) สาขาโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ ได้เข้าทำงานในบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ Operator นายจินตวัฒน์ ศรีลิว (21 ปี) สาขาออกแบบโมเดล ปัจจุบันเป็นช่างเทคนิคของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ทำการฝึกซ้อมและส่งเข้าแข่งขันในแต่ละระดับจนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย หลังจากแข่งขันเสร็จบริษัทฯ จะพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับอัตราค่าจ้างให้ด้วย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานไทยรองรับไทยแลนด์ 4.0

สำหรับตัวแทนเยาวชนที่ผ่านเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติในครั้งอื่นๆ ต่างประสบความสำเร็จในชีวิต มีงานทำที่มั่นคง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกคน คือ นายธีระนันท์ ชอบพานิช (26 ปี) อดีตเจ้าของเหรียญทองสาขาช่างเครื่องกลึง และรางวัล The Best of Nation จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นช่างเทคนิค บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าขอบคุณกพร. เป็นอย่างมาก ที่จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน เพราะเป็นใบเบิกทางในการมีงานทำ หลังจากคว้ารางวัลที่ 1 ช่างกลึง ระดับภาค ทางบริษัทชวนเข้าทำงาน มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง จนในระดับนานาชาติได้เหรียญทองพร้อมคว้ารางวัล The Best of Nation ซึ่งถือว่าชีวิตประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง มีการงานที่มั่นคง หาเลี้ยงตัวเองได้ และบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่ง Technical specialist 2 และมีความภาคภูมิใจมาก คือบริษัทฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้กับตัวแทนเยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 สาขาเครื่องจักรกล CNC ที่กรุงอาบูดาบีด้วย

“นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ละคนได้วางแผนอนาคตของตนเองไว้แล้ว บางคนเข้าทำงานในบริษัท บางคนประกอบธุรกิจส่วนตัว บางคนศึกษาต่อ เป็นต้น โดยกพร.ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาให้กรณีเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา หรือต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม กพร. จะดูแลเยาวชนเหล่านี้ให้มีอนาคตที่มั่นคง ให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเพราะพวกเขาคือผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเป็นคนทำงานที่มีผลิตภาพสูง” รมว. แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

 

 


ว้นที่ข่าว : 09/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,036,595 คน