หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.7 อุบลฯ จัดฝึกฯ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเครือข่าย เทคโนโลยีชั้นสูงด้านสียานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (สพร.7 อุบลราชธานี) ดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์ ให้แก่บุคลากร คณะครู อาจารย์ สังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน 24 คน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพของครูฝึก และส่งเสริมการสร้างแรงงานด้านสีรถยนต์  รองรับระบบอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค 2560 ณ โรงฝึกงานช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี


ว้นที่ข่าว : 04/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,092,573 คน